top of page
  • תמונת הסופר/תעו"ד ערן וייסמן

התליית רישיון נהיגה על ידי משרד הרישוי

מהי התליית רישיון נהיגה? האם יש אפשרות להימנע מכך?

תדפיס ניקוד לנהג

התליית רישיון נהיגה הינה פסילת רישיון נהיגה לכל דבר ועניין וזאת באופן זמני עד לביצוע אמצעי תיקון לפי דרישות משרד הרישוי ו/או סיום בירור כשירותו של הנהג מבחינה רפואית בידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים או בשמו המקוצר, המרב"ד.


 

זכרו: נהיגה בזמן התליית רישיון נהיגה הינה כנהיגה בזמן פסילה אשר הינה עבירה חמורה שתגרור הזמנה למשפט ודרישה לפסילת רישיון ארוכה ואף מאסר בפועל

 

למעשה, נהג יכול לקבל ב 2 מקרים הודעה ממשרד הרישוי כי רישיונו הותלה ועליו להגיע ולהפקיד את רישיון הנהיגה שלו.

במצב דברים אחד, נהג אשר צבר נק' אשר מחייבות באמצעי תיקון כגון נהיגה מונעת ולא ביצע זאת בזמן שנדרש, יקבל הודעה על התליית רישיונו עד אשר יבצע נהיגה מונעת.

אפשרות נוספת אשר לרוב מפתיעה ולא צפויה הינה התלייה בשל דרישת המרב"ד (המכון הרפואי לבטיחות בדרכים) להתלות את רישיון הנהיגה לנהג אשר התקבל מידע אודותיו בגין בעיה בכשירותו הרפואית לנהיגה.

המרב"ד הינו הגוף אשר מוסמך לבחון כשירות בריאותית לנהיגה וזאת כאשר מתקבל דיווח מגורם רפואי על אירוע שלדעת אותו גורם יש חשש לפגיעה בכשירות לנהיגה.

הסיבות המחייבות דיווח למרב"ד מגוונות ואתן מספר דוגמאות(לא מחייבות) להמחשה.

*נהג אשר הגיע לבית החולים עם התקף אפילפסיה.

*נהג שעבר אירוע פסיכיאטרי שלדעת הרופא המטפל יש חשש לכשירותו לנהיגה.

*נהג אשר קיבל תרופות מרשם מסוימות שעלולות לפגוע בכושר הנהיגה.

*ריבוי עבירות תעבורה.

*יציאה משירות צבאי בשל קבלת פרופיל 21.

*נהיגה בשכרות לנהגים חדשים וצעירים.

*שימוש בקנאביס רפואי מעל כמות מסוימת

ועוד שלל מצבים רפואיים שלדעת הגורם המטפל עלולים לפגוע בכושר הנהיגה ומחויבים בדיווח.


כאשר נהג מקבל הודעה על התליית רישיונו ונדרש להפקידו, עליו לגשת ולהפקידו מיד במשרד הרישוי. במקרים בהם מדובר בהתליה בשל אמצעי תיקון שלא התבצע, ניתן יהיה לקבל רישיון זמני לאחר הצגת אסמכתא כי נרשמתם לקורס הנדרש, ולאחר סיום הקורס יונפק רישיון קבוע.


אולם, באם ההתלייה הינה בעקבות דרישה של המרב"ד, הנהג ידרש תחילה לקבוע תור לבדיקות במרב"ד על מנת לבחון את כשירותו לנהיגה וזאת בטרם תבוטל ההתלייה. במצב מסוג זה, מומלץ להתייעץ עם עורך דין לתעבורה אשר יבחן באם ניתן ואיך לבטל את ההתלייה.

קיימת חשיבות מכרעת להכנה נכונה לבדיקה במרב"ד בכדי להימנע מקביעה כי אינכם כשירים לנהיגה.קיבלת הודעה על התליית רישיון הנהיגה שלך? חייג לייעוץ, 054-3030002, עו"ד ערן וייסמן
Comments


bottom of page